SEMPOZYUM PROGRAMI

SEMPOZYUM ÖZET KİTABI

SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacaktır. Bildirilerin tam metinleri uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz yayınlanacak, ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri (proceeding) elektronik/basılı kitap olarak yayınlanacaktır.