Nevsehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  50000 tr

+90 506 863 85 60

+90 553 455 23 48

issascongress@gmail.com

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacaktır. Bildirilerin tam metinleri uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz yayınlanacak, ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri (proceeding) elektronik/basılı kitap olarak yayınlanacaktır.

Abstracts accepted and approved will be published in the abstract book of the symposium. Full texts of the proceedings are will be published in international refereed journals. Furthermore, full papers (proceeding) of the authors will be published as electronic or printed books depending on authors desire.