Silkroad was a world famous trade route that connects China and Europe by passing through Anatolia and Mediterranean. Silkroad was not only a trade route but also it was a social line introducing Eastern philosophy, culture, technique and wisdom to Europe by Silkroad.


The spices coming far east played a big role in international relations for western. Carrying the silk and spices of eastern world to west by caravan, gave birth to trade routes fron Chine to Europe.

Besides the Silk Road has become a trade route used throughout history, as well as a path followed by ideas, religions, armies, or different cultures, and the wisdom and travelers that convey these cultural experiences.

It is aimed to examine historical, cultural, economic, political, social and literary aspects of Silk Road and Silk Road geographies with the 1st International Silk Road Academic Studies Symposium to be held in Nevşehir on the historical route of Silk Road.

PROMOTIONAL MOVIE of TURKEY

Nevsehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  50000 tr

+90 506 863 85 60

+90 553 455 23 48

issascongress@gmail.com

İpekyolu, Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yoludur. İpekyolu sadece bir ticaret yolu olmamış bu vesileyle doğu bilgeliği, kültürü, felsefesi ve tekniği İpekyolu vasıtasıyla batıya akmıştır.


Uzakdoğu'dan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. Doğunun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması Çin'den Avrupa'ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur.

İpekyolu tarih boyunca kullanılan bir ticaret güzergâhı olmasının yanı sıra fikirlerin, dinlerin, orduların ya da farklı kültürlerin ve bu kültürel deneyimleri aktaran bilgelerin ve gezginlerin takip ettiği bir yol olmuştur.

İpekyolu’nun tarihi güzergahı üzerinde bulunan Nevşehir’de yapılacak olan 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu’yla İpekyolu’nun ve İpekyolu üzerindeki coğrafyaların tarihi, kültürel, ekonomik, siyasi, sosyal ve edebi olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.