2. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

 

İpekyolu, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yoludur. İpekyolu sadece bir ticaret yolu olmamış bu vesileyle doğu bilgeliği, kültürü, felsefesi ve tekniği İpekyolu vasıtasıyla batıya akmıştır.

Uzakdoğu’dan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. Doğunun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması Çin’den Avrupa’ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur.

İpekyolu tarih boyunca kullanılan bir ticaret güzergâhı olmasının yanı sıra fikirlerin, dinlerin, orduların ya da farklı kültürlerin ve bu kültürel deneyimleri aktaran bilgelerin ve gezginlerin takip ettiği bir yol olmuştur.

İpekyolu’nun tarihi güzergahı üzerinde bulunan Nevşehir’de yapılacak olan 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu’yla İpekyolu’nun ve İpekyolu üzerindeki coğrafyaların tarihi, kültürel, ekonomik, siyasi, sosyal ve edebi olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.